Hạng Luxury (4 căn) giá 4 tr 990k/đêm

Giá: 4 tr 990k / đêm / ngày thường
Giá: 9 triệu / đêm /cuối tuần
Giá: 4 tr 990k / đêm / ngày thường
Giá: 9 triệu / đêm /cuối tuần
Giá: 4 tr 990k / đêm / ngày thường
Giá: 9 triệu / đêm /cuối tuần
Giá: 4 tr 990k/ đêm / ngày thường
Giá: 9 triệu / đêm /cuối tuần