Sunrise Villa - Ngọc Trai 49

3 tr 990k / đêm / ngày thường
8 triệu / đêm /cuối tuần

Bảng giá tháng 6. Áp dụng cho đoàn từ 10 đến 12 người. Nếu ở thêm phụ thu 200.000 đồng/người. 

Kích thước: 300 m2
Giường: 7 Phòng 7 Giường
Hướng: Nam
Danh mục: